1996, İstanbul doğumlu olan Yasemin Kalaycı, lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümü’nde tamamlamıştır. Şuan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf bölümü’nde Lisansüstü eğitimine devam etmektedir. Fotoğraf, video, dijital sanat ve enstalasyon gibi pratiklerden faydalanarak kavramsal temelli kurgusal işler üretmektedir. Eserlerinde beden-iktidar ilişkisi, toplumsal cinsiyet vurgusu, ırk ve kimlik gibi kavramları kullanmakta ve öğrenilmiş cinsiyet normları ile eklemlenmiş, ideal beden gibi stereotiplere sıkışmış karakterler yaratıp onları protesto amaçlı kullanmaktadır.

 

Born in Istanbul in 1996, Yasemin Kalaycı completed her undergraduate education at Kocaeli University, Faculty of Fine Arts, Department of Photography. She is currently continuing his postgraduate education at Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Photography. She produces conceptually based fictional works by making use of practices such as photography, video, digital art and installation. She uses concepts such as the body-power relationship, gender emphasis, race and identity in her works and creates characters that are articulated with taught gender norms and stuck to stereotypes such as the ideal body and uses them for protest purposes.

Eğitim/Education

2021- Devam ediyor

Lisansüstü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

2016- 2020

Lisans, Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

 

Kişisel Sergiler/ Solo Exhibitions

2022- Plumbob Refleksi, NOKS Sanat Alanı, İstanbul

2022- Reflex of Plumbob, NOKS Art Space, İstanbul

 

Karma Sergiler/Group Exhibitions

2022- Shumen University, Stundent Video Art Festival, Bulgaria, Shumen

2022- Seçilmiş Yakınlıklar, Ahmet Yeşil Sanat Galerisi, Mersin

2021- Kuş Uçsa Gölgesi Kalır, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Bursa

2021- Senkron Eş Zamanlı Video Sergileri, KOLİ Art Space, İstanbul

2021- Senkron Spotlights Video Art, KOLİ Art Space, İstanbul

2020- Cinsiyet Gerçekten Önemli Mi?, Visionialtre, Venedik, İtalya

2020- Does Gender really matter?, Visionialtre, Venice, Italy

2020- 1 Duvar Sergileri, The Empire Project, Artweeks@Akaretler, İstanbul

2020- 1 Duvar Sergileri, The Empire Project, Artweeks@Akaretler, Istanbul

2020- Yeni Arayışlar, 2'nci Ödülü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul

2020- Yeni Arayışlar, 2nd Prize Winner, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul

2019- Fkare’09 Fotoğraf Sergisi, Fotoğrafevi, İstanbul

2019- Fkare'09 Photograph Exhibition, Fotoğrafevi, Istanbul

2018- Karma Sergi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli

2018- Group Show, Kocaeli University, Kocaeli