Video,

1; 01’50” 2020

Plumbob Refleksi/ Reflex of PlumbobBugünün Yaşanabilirliği Ve Gelecek İhtimalleri Karşısında Bir Yaşama Refleksi

A Reflex for Life in the Face of Today Livability and Future Possibilities

Benlik kavramından yola çıkarak üretilen, çok kanallı video yerleştirmelerden oluşan bu seride bedeni; sanal bir dünya içerisinde, bulunduğu mekanı olağan bir alan olarak benimsemiş, nerede olduğunu önemsemeden rutin ihtiyaçlarını yerine getirirken görürüz. Sabahtan itibaren günlük işlerini yapmaya başlar, rasyonel dünyadaki hayat döngüsünü dijital ortamda devam ettirir. Alternatif bir dünyada olsa dahi sürpriz olmayan tekrarları yaşamaya çalışan karakter kendi hakikatini yeniden tanımlayıp, bu yeni gerçekliğin içine kendisini adapte etmiştir. Refleksler oluşturmanın ve sürdürmenin hayata devam etme koşulu olduğu yerde duygu bilimle, ruh haliyle, hareketle bağlantılı Plumbob Refleksi gelişir. Bu refleks bir teşhis, tanı ya da sistem değildir. Plumbob Refleksi yeni-eski arasındaki belirsiz çizgiyi hatırlatan, aynı anda hem nostalji hem bugünün yaşanabilirliği hem de gelecek ihtimalleri karşısında bir yaşama refleksi oluşturur. Olağanüstü hallerde bile olağan halimizi bulma ve sürdürme yöntemlerimizle, herkese tanıdık gelecek yansımalar serisini her videoda başka bir hareket ve ruh hali temsili ile takip edebiliyorsunuz.

English

In this series of multi-channel video installations produced based on the concept of the self, we see the body in a virtual world, adopting the space it is in as an ordinary space and fulfilling its routine needs regardless of where it is. The body starts to do the daily chores starting in the morning and continues the life cycle in the rational world within the digital environment. The character, who is trying to experience repetitions that are not surprising even in an alternative world, has redefined its own truth and adapted itself to this new reality. Where creating and maintaining reflexes is a condition necessary for the continuation of life, the Plumbob Reflex develops as it is connected with affective science, mood, and movement. This reflex is not a diagnosis nor a system. The Plumbob Reflex, which stresses the blurry line between the new and the old, creates a reflex of life in the face of nostalgia, the livability of today and the possibilities of the future, all at the same time. With a different representation of movement and mood in each video, you can follow the series of reflections that will be familiar to everyone, through our methods of finding and maintaining our normal state even in extraordinary situations.

Text/Metin: Melis Bektaş

9DC04168-9147-45E1-9804-903537DC2101.JPG
EE2A8DC0-2DF3-44FB-ADD3-C94DEFA4E9F8.JPG
3392580A-FB41-4F5A-A66B-392A010647A5.JPG
43FE51D5-9CE0-48D1-A977-FA56B772E10B.JPG
490C31F6-E757-486A-A78A-073C4DC5B09B.JPG
F07C9C94-0FD0-4B19-9AC5-EF9990259DA9.JPG