Bu proje, dayatılan ‘pürüzsüz ten’ anlayışının oluşturduğu ideal beden bakış açısının sınırlarından dolanmaktadır. Proje, toplumsal estetik kalıbına eleştirel bir biçimde yaklaşmakta ve bedenlerin neden pürüzlü ya da pürüzsüz olması gerektiğini sorgulamaktadır. Cinsiyetlere yüklenen tek tip olma baskısı yüzünden kişiler, sahte kimlikler oluşturulmaktadır. Bulunduğumuz çevredeki kült düşüncelerin etkisiyle ortaya çıkan tahakkümün hayatlarımızda

pejoratif diyalogları oluşturması ve bedenlerin kalıplara oturtulması sebebiyle ürpermekte olan kimlikleri ele alıyorum.

Video,

00'46" 2019