Taijitu; ırk, sınıf ve cinsiyet ilişkilerinin birbirine eklemlenmesi üzerinden “öteki” kavramına yakından bakılmasına olanak sağlama amacı taşır. İçeriye dahil olanın ve dışarıda kalanın kriterlerini belirleyen paradigmaları algılamak; içerisi-dışarısı, yaşlı-genç, kadın-erkek, güzel-çirkin, zayıf-şişman… gibi ikilikler üzerinden kurulan, gri alanların görmezden gelindiği, yok sayıldığı, birinin iyi diğerinin kötü olması gerektiği gibi kesinlikler barındıran, stereotipilere göre sınıflandırılmayanları “diğer” ya da “öteki” ilan eden baskın düşünce yapısından ziyade bir fikir üretebilmek için olanak yaratır. Tabi ki bu ikiliklerin masif kısmı, beden ve bedenin sınırları, bedenin tahakkümü ekseninde kurulan politikalar tarafından belirlenir. Tek tipleştirilerek kontrolü mümkün kılınmaya çalışılan bedenler, bu standardizasyonlar dışında kaldığında kabul edilemez varsayılır. Bu projede, bedenin dokusu beden bütünlüğünden koparılarak soyutlanmış ve böylelikle tüm bedenler ırk, sınıf, cinsiyet gibi ayrımları yadsıyabileceğimiz şekilde bir potada birleştirilmiştir. Beden rengi bağlamında yapılan bu okuma; öz varlığın tüm vçeşitlilikleri ihtiva eden, sonsuz sayıda olasılığı barındıran spektrumuna bir kanıt sunma amacı taşır. Parçadan başlayıp bütüne gönderme yaparak, bütün bu başkalıkları ve biriciklikleri kapsadığımızda “dışarısı” kavramının olamadığı, nihayet bütünsel bir aynılığa ulaşabileceğimizin bir temsilini oluşturarak, birliktelik duygusunu güçlendirmek ister

Fine Art Baskı/ 2017- Devam Ediyor